Wednesday, February 9, 2011

Tysklands ODA til Etiopien rækker 1,3 milliarder euro

I løbet af de sidste 50 år, har Tyskland udbetalt € 1300000000 i officiel udviklingsbistand til Etiopien, oplysninger indhentet fra tyske ambassade i Addis Abeba til efterretning.
Oplysningerne fra den tyske ambassade i Addis Abeba, viser, at i løbet af de sidste 3 år, har Tyskland forpligtet næsten 100 millioner euro til støtte af de ambitiøse udviklingsplaner.
Samarbejde i de tre prioriterede områder engineering kapacitetsopbygning, byforvaltning og decentralisering, og en bæredygtig arealforvaltning er nøje afstemt med den etiopiske regerings politiske prioriteringer og koordineres med andre udviklingspartnere, herunder det civile samfund.
Styrkelse af forholdet, forbundsminister for økonomisk samarbejde og udvikling af Forbundsrepublikken Tyskland